دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود جدیدترین درس پژوهی ها

کلمات کلیدی

الگوهای الگوی برتر تدریس

الگوی برتر تدریس ریاضی

دانلود درس پژوهی پایه سوم دبستان

درس پژوهی آموزگار سوم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم

الگوی برتر تدریس چیست؟

درس پژوهی آموزگار سوم بصورت ورد

درس پژوهی مخصوص آموزگار دوم ابتدایی

درس پژوهی آموزگار دوم دبستان

درس پژوهی آموزگار دوم بصورت ورد

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس بخوانیم

درس پژوهی مخصوص آموزگار سوم ابتدایی

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی اول دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی

درس پژوهی درباره درس ریاضی سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم

الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس علوم پنجم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم پنجم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس قرآن

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی نمایش کسرها, الگوی برتر تدریس دوم ابتدایی نمایش کسرها, الگوی برتر تدریس نمایش کسرها دوم دبستان, الگوی برتر تدریس نمایش کسرها دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس نمایش کسرها دوم دبستان, الگوی برتر تدریس نمایش کسرها دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان, الگوی تدریس نمایش کسرها دوم ابتدایی, الگوی تدریس نمایش کسرها دوم دبستان, الگوی تدریس ریاضی نمایش کسرها دوم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس نمایش کسرها پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 27 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس نمایش کسر ها
برنامه ریزی برای تدریس درس نمایش کسر ها
ویژگی های فراگیران در فراگیری نمایش کسر ها
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای نمایش کسر ها
رشد اخلاقی در فراگیری درس نمایش کسر ها از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به نمایش کسر ها
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش نمایش کسر ها
روش های ارزشیابی درس نمایش کسر ها
رسانه های به کار گرفته شده در درس نمایش کسر ها
زمان بندی درسنمایش کسر ها
برنامه ریزی برای تدریس درس نمایش کسر ها
مشخصات کلی درس نمایش کسر ها
جدول هدف گذاری درس نمایش کسر ها بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس نمایش کسر ها بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس نمایش کسر ها
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس نمایش کسر ها
اهداف کلی درس نمایش کسر ها
هدف سناریو و الگوی تدریس درس نمایش کسر ها
حیطه عاطفی درس نمایش کسر ها
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس نمایش کسر ها
زمان بندی نحوه اجرا درس نمایش کسر ها
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس نمایش کسر ها
طرح درس درس نمایش کسر ها
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی جمع های اساسی نوع دوم, الگوی برتر تدریس دوم ابتدایی جمع های اساسی نوع دوم, الگوی برتر تدریس جمع های اساسی نوع دوم دوم دبستان, الگوی برتر تدریس جمع های اساسی نوع دوم دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس جمع های اساسی نوع دوم دوم دبستان, الگوی برتر تدریس جمع های اساسی نوع دوم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟, الگوی تدریس جمع های اساسی نوع دوم دوم ابتدایی,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 29 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
ویژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
روش های ارزشیابی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
رسانه های به کار گرفته شده در درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
زمان بندی درسآشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
مشخصات کلی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
جدول هدف گذاری درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
اهداف کلی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
هدف سناریو و الگوی تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
حیطه عاطفی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
زمان بندی نحوه اجرا درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
طرح درس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی جمع های فرایندی, الگوی برتر تدریس دوم ابتدایی جمع های فرایندی, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟, الگوی تدریس جمع های فرایندی دوم ابتدایی, الگوی تدریس جمع های فرایندی دوم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس جمع های فرایندی پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 29 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس جمع های فرایندی
برنامه ریزی برای تدریس درس جمع های فرایندی
ویژگی های فراگیران در فراگیری جمع های فرایندی
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای جمع های فرایندی
رشد اخلاقی در فراگیری درس جمع های فرایندی از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به جمع های فرایندی
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش جمع های فرایندی
روش های ارزشیابی درس جمع های فرایندی
رسانه های به کار گرفته شده در درس جمع های فرایندی
زمان بندی درسجمع های فرایندی
برنامه ریزی برای تدریس درس جمع های فرایندی
مشخصات کلی درس جمع های فرایندی
جدول هدف گذاری درس جمع های فرایندی بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس جمع های فرایندی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس جمع های فرایندی
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس جمع های فرایندی
اهداف کلی درس جمع های فرایندی
هدف سناریو و الگوی تدریس درس جمع های فرایندی
حیطه عاطفی درس جمع های فرایندی
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس جمع های فرایندی
زمان بندی نحوه اجرا درس جمع های فرایندی
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس جمع های فرایندی
طرح درس درس جمع های فرایندی
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی جمع های فرایندی, الگوی برتر تدریس دوم ابتدایی جمع های فرایندی, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس جمع های فرایندی دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟, الگوی تدریس جمع های فرایندی دوم ابتدایی, الگوی تدریس جمع های فرایندی دوم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس جمع های فرایندی پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 29 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس جمع های فرایندی
برنامه ریزی برای تدریس درس جمع های فرایندی
ویژگی های فراگیران در فراگیری جمع های فرایندی
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای جمع های فرایندی
رشد اخلاقی در فراگیری درس جمع های فرایندی از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به جمع های فرایندی
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش جمع های فرایندی
روش های ارزشیابی درس جمع های فرایندی
رسانه های به کار گرفته شده در درس جمع های فرایندی
زمان بندی درسجمع های فرایندی
برنامه ریزی برای تدریس درس جمع های فرایندی
مشخصات کلی درس جمع های فرایندی
جدول هدف گذاری درس جمع های فرایندی بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس جمع های فرایندی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس جمع های فرایندی
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس جمع های فرایندی
اهداف کلی درس جمع های فرایندی
هدف سناریو و الگوی تدریس درس جمع های فرایندی
حیطه عاطفی درس جمع های فرایندی
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس جمع های فرایندی
زمان بندی نحوه اجرا درس جمع های فرایندی
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس جمع های فرایندی
طرح درس درس جمع های فرایندی
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 33 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
برنامه ریزی برای تدریس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
ویژگی های فراگیران در فراگیری جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
رشد اخلاقی در فراگیری درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
روش های ارزشیابی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
رسانه های به کار گرفته شده در درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
زمان بندی درسجمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
برنامه ریزی برای تدریس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
مشخصات کلی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
جدول هدف گذاری درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
اهداف کلی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
هدف سناریو و الگوی تدریس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
حیطه عاطفی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
زمان بندی نحوه اجرا درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
طرح درس درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی اندازه گیری طول, الگوی برتر تدریس دوم ابتدایی اندازه گیری طول, الگوی برتر تدریس اندازه گیری طول دوم دبستان, الگوی برتر تدریس اندازه گیری طول دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس اندازه گیری طول دوم دبستان, الگوی برتر تدریس اندازه گیری طول دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟, الگوی تدریس اندازه گیری طول دوم ابتدایی, الگوی تدریس اندازه گیری طول دوم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس اندازه گیری طول پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 29 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس اندازه گیری طول
برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه گیری طول
ویژگی های فراگیران در فراگیری اندازه گیری طول
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اندازه گیری طول
رشد اخلاقی در فراگیری درس اندازه گیری طول از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اندازه گیری طول
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اندازه گیری طول
روش های ارزشیابی درس اندازه گیری طول
رسانه های به کار گرفته شده در درس اندازه گیری طول
زمان بندی درساندازه گیری طول
برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه گیری طول
مشخصات کلی درس اندازه گیری طول
جدول هدف گذاری درس اندازه گیری طول بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس اندازه گیری طول بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس اندازه گیری طول
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس اندازه گیری طول
اهداف کلی درس اندازه گیری طول
هدف سناریو و الگوی تدریس درس اندازه گیری طول
حیطه عاطفی درس اندازه گیری طول
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس اندازه گیری طول
زمان بندی نحوه اجرا درس اندازه گیری طول
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس اندازه گیری طول
طرح درس درس اندازه گیری طول
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی, الگوی برتر تدریس دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی, الگوی برتر تدریس آشنایی با اشکال هندسی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس آشنایی با اشکال هندسی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس آشنایی با اشکال هندسی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس آشنایی با اشکال هندسی دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان, الگوی برتر تدریس چیست؟, الگوی تدریس آشنایی با اشکال هندسی دوم ابتدایی, الگوی تدریس آشنایی با اشکال هندسی دوم دبستان

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 29 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس آشنایی با اشکال هندسی
برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی
ویژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با اشکال هندسی
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با اشکال هندسی
رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با اشکال هندسی از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آشنایی با اشکال هندسی
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آشنایی با اشکال هندسی
روش های ارزشیابی درس آشنایی با اشکال هندسی
رسانه های به کار گرفته شده در درس آشنایی با اشکال هندسی
زمان بندی درسآشنایی با اشکال هندسی
برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی
مشخصات کلی درس آشنایی با اشکال هندسی
جدول هدف گذاری درس آشنایی با اشکال هندسی بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی
اهداف کلی درس آشنایی با اشکال هندسی
هدف سناریو و الگوی تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی
حیطه عاطفی درس آشنایی با اشکال هندسی
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس آشنایی با اشکال هندسی
زمان بندی نحوه اجرا درس آشنایی با اشکال هندسی
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس آشنایی با اشکال هندسی
طرح درس درس آشنایی با اشکال هندسی
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی