دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود جدیدترین درس پژوهی ها

کلمات کلیدی

الگوهای الگوی برتر تدریس

الگوی برتر تدریس ریاضی

دانلود درس پژوهی پایه سوم دبستان

درس پژوهی آموزگار سوم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم

الگوی برتر تدریس چیست؟

درس پژوهی آموزگار سوم بصورت ورد

درس پژوهی مخصوص آموزگار دوم ابتدایی

درس پژوهی آموزگار دوم دبستان

درس پژوهی آموزگار دوم بصورت ورد

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس بخوانیم

درس پژوهی مخصوص آموزگار سوم ابتدایی

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی اول دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی

درس پژوهی درباره درس ریاضی سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم

الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس علوم پنجم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم پنجم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس قرآن

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی تشخیص نسبت ها, الگوی برتر تدریس ششم ابتدایی تشخیص نسبت ها, الگوی برتر تدریس تشخیص نسبت ها ششم دبستان, الگوی برتر تدریس تشخیص نسبت ها ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس تشخیص نسبت ها ششم دبستان, الگوی برتر تدریس تشخیص نسبت ها دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوی تدریس تشخیص نسبت ها ششم ابتدایی

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تشخیص نسبت ها پایه ششم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 33 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس تشخیص نسبت ها
برنامه ریزی برای تدریس درس تشخیص نسبت ها
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تشخیص نسبت ها
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تشخیص نسبت ها
رشد اخلاقی در فراگیری درس تشخیص نسبت ها از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تشخیص نسبت ها
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تشخیص نسبت ها
روش های ارزشیابی درس تشخیص نسبت ها
رسانه های به کار گرفته شده در درس تشخیص نسبت ها
زمان بندی درستشخیص نسبت ها
برنامه ریزی برای تدریس درس تشخیص نسبت ها
مشخصات کلی درس تشخیص نسبت ها
جدول هدف گذاری درس تشخیص نسبت ها بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس تشخیص نسبت ها بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس تشخیص نسبت ها
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس تشخیص نسبت ها
اهداف کلی درس تشخیص نسبت ها
هدف سناریو و الگوی تدریس درس تشخیص نسبت ها
حیطه عاطفی درس تشخیص نسبت ها
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس تشخیص نسبت ها
زمان بندی نحوه اجرا درس تشخیص نسبت ها
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس تشخیص نسبت ها
طرح درس درس تشخیص نسبت ها
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی خط و زاویه, الگوی برتر تدریس ششم ابتدایی خط و زاویه, الگوی برتر تدریس خط و زاویه ششم دبستان, الگوی برتر تدریس خط و زاویه ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس خط و زاویه ششم دبستان, الگوی برتر تدریس خط و زاویه دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوی تدریس خط و زاویه ششم ابتدایی, الگوی تدریس خط و زاویه ششم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس خط و زاویه پایه ششم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 32 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس خط و زاویه
برنامه ریزی برای تدریس درس خط و زاویه
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری خط و زاویه
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای خط و زاویه
رشد اخلاقی در فراگیری درس خط و زاویه از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به خط و زاویه
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش خط و زاویه
روش های ارزشیابی درس خط و زاویه
رسانه های به کار گرفته شده در درس خط و زاویه
زمان بندی درس خط و زاویه
برنامه ریزی برای تدریس درس خط و زاویه
مشخصات کلی درس خط و زاویه
جدول هدف گذاری درس خط و زاویه بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس خط و زاویه بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس خط و زاویه
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس خط و زاویه
اهداف کلی درس خط و زاویه
هدف سناریو و الگوی تدریس درس خط و زاویه
حیطه عاطفی درس خط و زاویه
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس خط و زاویه
زمان بندی نحوه اجرا درس خط و زاویه
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس خط و زاویه
طرح درس درس خط و زاویه
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی تفهیم مقایسه اعداد, الگوی برتر تدریس ششم ابتدایی تفهیم مقایسه اعداد, الگوی برتر تدریس تفهیم مقایسه اعداد ششم دبستان, الگوی برتر تدریس تفهیم مقایسه اعداد ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس تفهیم مقایسه اعداد ششم دبستان, الگوی برتر تدریس تفهیم مقایسه اعداد دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوی تدریس تفهیم مقایسه اعداد ششم ابتدایی,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تفهیم مقایسه اعداد پایه ششم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 27 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس تفهیم مقایسه اعداد
برنامه ریزی برای تدریس درس تفهیم مقایسه اعداد
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تفهیم مقایسه اعداد
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تفهیم مقایسه اعداد
رشد اخلاقی در فراگیری درس تفهیم مقایسه اعداد از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تفهیم مقایسه اعداد
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تفهیم مقایسه اعداد
روش های ارزشیابی درس تفهیم مقایسه اعداد
رسانه های به کار گرفته شده در درس تفهیم مقایسه اعداد
زمان بندی درستفهیم مقایسه اعداد
برنامه ریزی برای تدریس درس تفهیم مقایسه اعداد
مشخصات کلی درس تفهیم مقایسه اعداد
جدول هدف گذاری درس تفهیم مقایسه اعداد بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس تفهیم مقایسه اعداد بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس تفهیم مقایسه اعداد
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس تفهیم مقایسه اعداد
اهداف کلی درس تفهیم مقایسه اعداد
هدف سناریو و الگوی تدریس درس تفهیم مقایسه اعداد
حیطه عاطفی درس تفهیم مقایسه اعداد
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس تفهیم مقایسه اعداد
زمان بندی نحوه اجرا درس تفهیم مقایسه اعداد
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس تفهیم مقایسه اعداد
طرح درس درس تفهیم مقایسه اعداد
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی قریب زدن, الگوی برتر تدریس ششم ابتدایی قریب زدن, الگوی برتر تدریس قریب زدن ششم دبستان, الگوی برتر تدریس قریب زدن ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس قریب زدن ششم دبستان, الگوی برتر تدریس قریب زدن دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوی تدریس قریب زدن ششم ابتدایی, الگوی تدریس قریب زدن ششم دبستان, الگوی تدریس ریاضی قریب زدن ششم ابتدایی,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تقریب زدن پایه ششم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 27 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس تقریب زدن
برنامه ریزی برای تدریس درس تقریب زدن
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تقریب زدن
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تقریب زدن
رشد اخلاقی در فراگیری درس تقریب زدن از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تقریب زدن
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تقریب زدن
روش های ارزشیابی درس تقریب زدن
رسانه های به کار گرفته شده در درس تقریب زدن
زمان بندی درستقریب زدن
برنامه ریزی برای تدریس درس تقریب زدن
مشخصات کلی درس تقریب زدن
جدول هدف گذاری درس تقریب زدن بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس تقریب زدن بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس تقریب زدن
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس تقریب زدن
اهداف کلی درس تقریب زدن
هدف سناریو و الگوی تدریس درس تقریب زدن
حیطه عاطفی درس تقریب زدن
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس تقریب زدن
زمان بندی نحوه اجرا درس تقریب زدن
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس تقریب زدن
طرح درس درس تقریب زدن
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی تقسیم کسر, الگوی برتر تدریس ششم ابتدایی تقسیم کسر, الگوی برتر تدریس تقسیم کسر ششم دبستان, الگوی برتر تدریس تقسیم کسر ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس تقسیم کسر ششم دبستان, الگوی برتر تدریس تقسیم کسر دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی, الگوی تدریس تقسیم کسر ششم ابتدایی, الگوی تدریس تقسیم کسر ششم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس تقسیم کسر پایه ششم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 27 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
برنامه ریزی برای تدریس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تقسیم کسر ها بصورت کلی
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تقسیم کسر ها بصورت کلی
رشد اخلاقی در فراگیری درس تقسیم کسر ها بصورت کلی از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تقسیم کسر ها بصورت کلی
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تقسیم کسر ها بصورت کلی
روش های ارزشیابی درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
رسانه های به کار گرفته شده در درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
زمان بندی درستقسیم کسر ها بصورت کلی
برنامه ریزی برای تدریس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
مشخصات کلی درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
جدول هدف گذاری درس تقسیم کسر ها بصورت کلی بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
اهداف کلی درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
هدف سناریو و الگوی تدریس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
حیطه عاطفی درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
زمان بندی نحوه اجرا درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
طرح درس درس تقسیم کسر ها بصورت کلی
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی