دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود درس پژوهی

دانلود جدیدترین درس پژوهی ها

کلمات کلیدی

الگوهای الگوی برتر تدریس

الگوی برتر تدریس ریاضی

دانلود درس پژوهی پایه سوم دبستان

درس پژوهی آموزگار سوم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم

الگوی برتر تدریس چیست؟

درس پژوهی آموزگار سوم بصورت ورد

درس پژوهی مخصوص آموزگار دوم ابتدایی

درس پژوهی آموزگار دوم دبستان

درس پژوهی آموزگار دوم بصورت ورد

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس بخوانیم

درس پژوهی مخصوص آموزگار سوم ابتدایی

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی دوم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی اول دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی اول ابتدایی

درس پژوهی درباره درس ریاضی سوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم

الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی ششم ابتدایی

الگوی برتر تدریس علوم پنجم دبستان

الگوی برتر تدریس علوم پنجم ابتدایی

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان

الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی

الگوی برتر تدریس قرآن

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی کسرهای مساوی, الگوی برتر تدریس چهارم ابتدایی کسرهای مساوی, الگوی برتر تدریس کسرهای مساوی چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس کسرهای مساوی چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس کسرهای مساوی چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس کسرهای مساوی دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس چهارم ابتدایی, الگوی تدریس کسرهای مساوی چهارم ابتدایی,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 36 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس کسر های مساوی
برنامه ریزی برای تدریس درس کسر های مساوی
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری کسرهای مساوی
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای کسرهای مساوی
رشد اخلاقی در فراگیری درس کسر های مساوی از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به کسر های مساوی
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش کسر های مساوی
روش های ارزشیابی درس کسر های مساوی
رسانه های به کار گرفته شده در درس کسر های مساوی
زمان بندی درسکسر های مساوی
برنامه ریزی برای تدریس درس کسر های مساوی
مشخصات کلی درس کسرهای مساوی
جدول هدف گذاری درس کسر های مساوی بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس کسر های مساوی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس کسرهای مساوی
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس کسرهای مساوی
اهداف کلی درس کسر های مساوی
هدف سناریو و الگوی تدریس درس کسر های مساوی
حیطه عاطفی درس کسر های مساوی
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس کسرهای مساوی
زمان بندی نحوه اجرا درس کسر های مساوی
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس کسرهای مساوی
طرح درس درس کسر های مساوی
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی مفهوم کسر, الگوی برتر تدریس چهارم ابتدایی مفهوم کسر, الگوی برتر تدریس مفهوم کسر چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس مفهوم کسر چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس مفهوم کسر چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس مفهوم کسر دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس مفهوم کسر یه چهارم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 31 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس آموزش مفهوم کسر
برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش مفهوم کسر
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری مفهوم کسر
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای مفهوم کسر
رشد اخلاقی در فراگیری درس آموزش مفهوم کسر از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آموزش مفهوم کسر
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آموزش مفهوم کسر
روش های ارزشیابی درس آموزش مفهوم کسر
رسانه های به کار گرفته شده در درس آموزش مفهوم کسر
زمان بندی درسآموزش مفهوم کسر
برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش مفهوم کسر
مشخصات کلی درس مفهوم کسر
جدول هدف گذاری درس آموزش مفهوم کسر بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس آموزش مفهوم کسر بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس مفهوم کسر
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس مفهوم کسر
اهداف کلی درس آموزش مفهوم کسر
هدف سناریو و الگوی تدریس درس آموزش مفهوم کسر
حیطه عاطفی درس آموزش مفهوم کسر
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس مفهوم کسر
زمان بندی نحوه اجرا درس آموزش مفهوم کسر
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس مفهوم کسر
طرح درس درس آموزش مفهوم کسر
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید


 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی خواص مستطیل, الگوی برتر تدریس چهارم ابتدایی خواص مستطیل, الگوی برتر تدریس خواص مستطیل چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس خواص مستطیل چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس خواص مستطیل چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس خواص مستطیل دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس چهارم ابتدایی, الگوی تدریس خواص مستطیل چهارم ابتدایی, الگوی تدریس خواص مستطیل چهارم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 30 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس خواص مستطیل
برنامه ریزی برای تدریس درس خواص مستطیل
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری خواص مستطیل
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای خواص مستطیل
رشد اخلاقی در فراگیری درس خواص مستطیل از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به خواص مستطیل
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش خواص مستطیل
روش های ارزشیابی درس خواص مستطیل
رسانه های به کار گرفته شده در درس خواص مستطیل
زمان بندی درسخواص مستطیل
برنامه ریزی برای تدریس درس خواص مستطیل
مشخصات کلی درس خواص مستطیل
جدول هدف گذاری درس خواص مستطیل بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس خواص مستطیل بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس خواص مستطیل
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس خواص مستطیل
اهداف کلی درس خواص مستطیل
هدف سناریو و الگوی تدریس درس خواص مستطیل
حیطه عاطفی درس خواص مستطیل
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس خواص مستطیل
زمان بندی نحوه اجرا درس خواص مستطیل
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس خواص مستطیل
طرح درس درس خواص مستطیل
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی رسم نیمساز, الگوی برتر تدریس چهارم ابتدایی رسم نیمساز, الگوی برتر تدریس رسم نیمساز چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس رسم نیمساز چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس رسم نیمساز چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس رسم نیمساز دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس چهارم ابتدایی, الگوی تدریس رسم نیمساز چهارم ابتدایی, الگوی تدریس رسم نیمساز چهارم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 28 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس رسم نیمساز
برنامه ریزی برای تدریس درس رسم نیمساز
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری رسم نیمساز
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای رسم نیمساز
رشد اخلاقی در فراگیری درس رسم نیمساز از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به رسم نیمساز
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش رسم نیمساز
روش های ارزشیابی درس رسم نیمساز
رسانه های به کار گرفته شده در درس رسم نیمساز
زمان بندی درسرسم نیمساز
برنامه ریزی برای تدریس درس رسم نیمساز
مشخصات کلی درس رسم نیمساز
جدول هدف گذاری درس رسم نیمساز بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس رسم نیمساز بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس رسم نیمساز
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس رسم نیمساز
اهداف کلی درس رسم نیمساز
هدف سناریو و الگوی تدریس درس رسم نیمساز
حیطه عاطفی درس رسم نیمساز
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس رسم نیمساز
زمان بندی نحوه اجرا درس رسم نیمساز
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس رسم نیمساز
طرح درس درس رسم نیمساز
فهرست منابع


جهت دانلود کلیک کنید

 • طرح تعالی
 • ۰
 • ۰

الگوهای الگوی برتر تدریس, الگوی برتر تدریس ابتدایی اعداد اعشاری, الگوی برتر تدریس چهارم ابتدایی اعداد اعشاری, الگوی برتر تدریس اعداد اعشاری چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس اعداد اعشاری چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس اعداد اعشاری چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس اعداد اعشاری دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم ابتدایی, الگوی برتر تدریس ریاضی چهارم دبستان, الگوی برتر تدریس ریاضی کلاس چهارم ابتدایی, الگوی تدریس اعداد اعشاری چهارم ابتدایی, الگوی تدریس اعداد اعشاری چهارم دبستان,

دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  

تعداد صفحات 40 صفحه 

شرحی مختصر از فایل

مقدمه
تعریف تدریس
زمان بندی درس اعداد اعشاری
برنامه ریزی برای تدریس درس اعداد اعشاری
ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اعداد اعشاری
رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اعداد اعشاری
رشد اخلاقی در فراگیری درس اعداد اعشاری از نظر کلبرگ
نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اعداد اعشاری
وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اعداد اعشاری
روش های ارزشیابی درس اعداد اعشاری
رسانه های به کار گرفته شده در درس اعداد اعشاری
زمان بندی درساعداد اعشاری
برنامه ریزی برای تدریس درس اعداد اعشاری
مشخصات کلی درس اعداد اعشاری
جدول هدف گذاری درس اعداد اعشاری بر اساس سند ملی
الگوی تدریس درس اعداد اعشاری بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده
یک دوره سناریو و الگوی تدریس درس اعداد اعشاری
برنامه ریزی سناریو و الگوی تدریس درس اعداد اعشاری
اهداف کلی درس اعداد اعشاری
هدف سناریو و الگوی تدریس درس اعداد اعشاری
حیطه عاطفی درس اعداد اعشاری
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) درس اعداد اعشاری
زمان بندی نحوه اجرا درس اعداد اعشاری
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها درس اعداد اعشاری
طرح درس درس اعداد اعشاری
فهرست منابع

جهت دانلود کلیک کنید


 • طرح تعالی